AKD kovový nábytok


Stav mojej objednávky

V tabuľke môžete vidieť, predpokladaný termín naskladnenia vašej objednávky, ktorá je vyrábaná na zákazku.

V prvom stĺpci je dátum prijatia objednávky. V druhom stĺpci je vaše číslo objednávky, ktoré ste nám dali - ak ste neuvideli žiadne číslo objednávky, bude vám pridelené a zaslané e-mailom, viď. tretí stĺpec. Posledný stĺpec je predpokladaný termín naskladnenia objednávky vyjadrený v týždňoch. Číslo znamená v ktorom týždni v roku tovar príde na sklad.

Dátum zadaniaVaše č. objednávkyNaše č. objednávkyDátum naskladnenia
test SS1248 04.
test SS1249 04.
test

Vašu objednávku môžete vidieť v tabuľke cca 2 pracovné dni od zadania alebo potom, ako nám potvrdia termín z výroby. Pozor, termín naskladnenia neznamená termín dodania. Dodanie tovaru sa realizuje po naskladnení tovaru, po vzájomnej dohode.