Zákaznícke centrum


Riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

- ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať reklamáciu. Reklamáciu môže zaslať, napr. v elektronickej podobe na e-mail: akdsro@akdsro.sk,

-  ak bude reklamácia kupujúceho zamietnutá, nebude spokojný so stanoviskom predávajúceho alebo neobdrží odpoveď do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu, potom môže pristúpiť k mimosúdnemu, alternatívnemu, riešeniu sporov,

- kupujúci môže využiť aj platformu RSO, viac informácií nájde na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK