Kontakt

Údaje spoločnosti AKD s.r.o.

 

mobil:      + 421 911 600 625
                 + 421 918 532 939

telefón:    +421 (0)31 701 2429
e-mail:      akdsro@akdsro.sk

sídlo a         Hodská 370/44, 924 01  Galanta
prevádzka:  klinutím zobraz na mape

IČO:        44 865 058
IČ DPH:  SK 2022861929
               zapísaný OR OS Trnava
               odd.: Sro; vl.č.: 24155T

Kontaktný formulár                                                                                                                                          QR kód s údajmi AKD s.r.o.